GDPR - VI HAR HANDLA OM DINA DATA

(Se även vår integritetspolicy)

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och syftar till att stärka och ena dataskyddet för dig som bor i EU. Det primära målet med införandet av GDPR är att säkerställa din kontroll över dina personuppgifter. Samtidigt syftar GDPR till att förenkla lagstiftningen om internationell handel genom att harmonisera befintliga lagar och förordningar inom EU.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan identifiera dig, som t.ex. Ditt CPR-nummer, ditt namn, din födelsedag och dina kreditkortsuppgifter.

Hur lagrar Todayters din information?

Naturligtvis sker vår lagring och användning av dina personuppgifter endast på laglig grund. Det innebär att vi alltid behandlar dina personuppgifter i enlighet med något av följande kriterier:

1.Samtycke till att du har gett t.ex. i samband med att du fyller i kontaktformuläret på vår hemsida. Du kan alltid välja att återkalla detta samtycke och dina uppgifter kommer vi därmed att raderas från vårt system.
2.Nödvändig behandling, för att följa det avtal, till exempel om marknadsföring, som vi har ingått med dig. För att vi ska kunna leverera våra produkter till dig är vi tvungna att behandla dina personuppgifter t.ex. när vi behöver hantera dina betalningar eller se till att vi kan komma i kontakt med dig.
3.Laglig skyldighet. Vi är lagligt skyldiga att lagra vissa personuppgifter. Det vill säga lagen kräver att vi lagrar vissa personuppgifter under en viss period. Det kan t.ex. vara vissa typer av trafik- och platsdata som myndigheter kräver att Todayters lagrar i ett år.
4.Berättigat intresse. Vi kan ha ett så kallat berättigat intresse av att använda dina personuppgifter. Det kan t.ex. vara situationer där Todayters använder personuppgifter i statistik- och analyssyfte för att undersöka vilka produkter och tjänster våra kunder är mest nöjda med.

Varför lagrar Todayters dina personuppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så att vi kan betjäna dig på bästa och snabbaste sätt. Genom att lagra din information kan vi:

Hantera dina möten med oss.
Kommunicera till dig om de produkter och tjänster du har, eller är intresserad av att ha, på Todayters.
Ladda upp fakturerings- och kommunikationsdetaljer så att du är uppdaterad hela tiden.
Utveckla och felsöka så att vi hela tiden kan arbeta för att göra vårt arbete bättre för dig.
Se till att din information inte missbrukas av utomstående.
Dela din information med kataloginformationen, om du inte vill ha det.
Skicka marknadsföring till dig om du har gett oss ett samtycke.
Sammanställ statistik och analyser så att vi kan erbjuda dig ännu bättre service och produkter i framtiden.
Hur länge lagrar Todayters mina personuppgifter?

Vi lagrar endast dina uppgifter så länge det är nödvändigt. Dina uppgifter kommer då att raderas eller anonymiseras. Hur länge vi lagrar dina uppgifter beror på syftet med att lagra dem.

Vad gör jag om jag vill korrigera eller radera min information?

Om du vill få dina uppgifter rättade kan du kontakta Todayters kundtjänst via mejlkontakt. Beroende på vilken information du vill ha rättad eller raderad hjälper vi dig vidare.

Vilka är mina rättigheter?

Du har följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig:

1.Ta reda på vilken information vi har om dig
2.Rätta felaktig information (när olika kriterier är uppfyllda)
3.Be att vi begränsar användningen av din information
4.Få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för att användas
5.Invändning mot vår behandling av dina personuppgifter
6.Få dina personuppgifter utlämnade
7.Återkalla ditt samtycke när dina personuppgifter används för direktmarknadsföring
8.Rätt att inte få dina personuppgifter använda för automatisk behandling

Säljer Todayters min information till tredje part?

Nej, Todayters säljer inte någon av dina uppgifter till tredje part.

Slutligen, kontakta oss om du har ytterligare frågor. Du kan fånga oss på mailkontakt.

Med vänliga hälsningar

Todayters.com